Filmy reklamoweFilm reklamowy Sherwin-Williams

Film reklamowy prezentujący zalety malowania proszkowego zrealizowany dla międzynarodowej korporacji Sherwin-Williams. Marka bardzo znana i rozpoznawalna za oceanem. Film przedstawia zalety firmy, a także proces malowania.

 

Rodzaje filmów reklamowych.

Od ponad 11 lat realizujemy filmy reklamowe. Często spotykamy się z pytaniem: „Ile kosztuje przygotowanie filmu reklamowego?”. Pierwszym krokiem w udzieleniu odpowiedzi na to pytanie – jest poznanie oczekiwań pytającego. Na początek dobrze byłoby przyjrzeć się nieco bliżej „filmom reklamowym” i spróbować podzielić je na swego rodzaju kategorie. Podział ten nie jest tworzony sztucznie i ma na celu przypisanie różnego rodzaju realizacji do kategorii, które różnią się charakterem, sposobem wykonania i kosztem.

Do kategorii filmów reklamowych (w odróżnieniu od spotów reklamowych) zaliczamy realizacje, które trwają dłużej niż 45-60 sekund.
W zależności od tego jaką rolę film ma spełniać – filmy reklamowe możemy podzielić na:

Filmy promocyjne.

To filmy, które powstają aby zaprezentować unikalne cechy marki, produktu, czy usługi. Cechy te mogą być stałe lub ograniczone czasowo (np. sezonowa obniżka cenowa). Filmy promocyjne mają zachęcać odbiorcę do dokonania pewnej, określonej akcji (rejestracja na stronie, zakup próbki produktu, udział w programie lojalnościowym, itd.). Filmy te mają charakter dłuższych spotów reklamowych. Obejrzyj spoty reklamowe.

Filmy korporacyjne, filmy „O firmie”, animacja reklamowa.

Są to filmy, których zadaniem jest zaprezentowanie zakresu działalności firmy, jej historii, sposobu funkcjonowania, potencjału, możliwości rozwoju, itd. Filmy te często zastępują prezentacje multimedialne. Są wykorzystywane podczas spotkań, szkoleń, konferencji, na targach, ale również na stronach internetowych. Zobacz przykłady takich filmów: Grupa EDFAdampol SA.

Filmy instruktażowe, filmy szkoleniowe.

Filmy te przedstawiają sposób działania lub omawiają sposób użycia danego produktu/usługi. Do tej grupy zaliczamy filmy mówiące o tym w jaki sposób użyć farby, ale również filmy przedstawiające zakres funkcjonalny portalu internetowego. Filmy szkoleniowe używane są często jako uzupełnienie tradycyjnych szkoleń. Zobacz przykład takiego filmu: Alpina – Caparol Group.

Filmy prezentacyjne.

Jest to swego rodzaju połączenie filmu o firmie/marce z filmem instruktażowym. W jednym materiale wideo lub animacji przedstawiamy zarówno firmę (lub ideę) oraz produkt, jego cechy, sposób działania. Zobacz przykład takiego filmu: HenexSokółka Okna i Drzwi.

O czym trzeba pamiętać?

Należy pamiętać, że każdy z wyżej wymienionych rodzajów filmów reklamowych – powinien mieć odpowiednią długość, powinien być zrealizowany przy wykorzystaniu odpowiednich technik produkcji – a przede wszystkim powinien być dostosowany do oczekiwań osób, do których jest skierowany i do których ma trafiać. Jeżeli chcesz poznać koszt realizacji filmu – zadzwoń 50 81 78 033 – chętnie doradzimy i ustalimy zakres realizacji.