Animacje 3DMedyczna Animacja 3d

Medyczna animacja 3D, przedstawiająca sposób działania leku. Przygotowanie modeli, wykonanie animacji, postprodukcja, nagranie lektora, udźwiękowienie i publikacja.

Animacje 3D, animacje 2D, medyczna animacja 3d, animacje do prezentacji, animacje do spotów, animacje postaci, animacje scen.

Ile kosztuje przygotowanie animacji 3d, animacji komputerowej, animacji 2d, itp.?

Koszt przygotowania animacji tego typu zawsze ustalany jest indywidualnie. Podstawą kalkulacji, tak jak przy innych projektach, jest czas przewidziany na realizację i ilość osób zaangażowanych w realizacją konkretnego projektu. Dlatego aby rzetelnie określić koszt realizacji musimy wiedzieć jakiego rodzaju animacja jest potrzebna? Do czego i w jaki sposób ma być wykorzystana. Jeżeli wiesz jakiego rodzaju animacji potrzebujesz lub masz linki do przykładowych realizacji, które odpowiadają Ci pod względem jakości i sposobu wykonania – prześlij te informacje do nas. To przyspieszy przygotowanie wyceny.

Jak powstają animacje 3d?

Przygotowanie animacji 3d rozpoczyna się zazwyczaj od zbudowania odpowiednich modeli obiektów, postaci, stworzenia całych scen. Elementy te budowane są w wirtualnym środowisku przy pomocy odpowiedniego oprogramowania. Później w zależności od założeń obiekty, postacie lub sceny są dodatkowo obrabiane, uszczegóławiane, animowane – w efekcie powstaje animacja, która następnie jest klatka po klatce renderowana i przekazywana do dalszej obróbki.

Dlaczego warto zwiększyć budżet na realizację?

Często zwiększenie budżetu realizacji o 10-25% daje nam możliwość zastosowania dodatkowych technik przy realizacji animacji 2d, animacji 3d, spotu, czy filmu reklamowego. Ma to oczywiście wpływ na efekt finalny i sposób w jaki tego typu produkcja będzie oceniana przez końcowego odbiorcę. Aby wzbogacić spot czy film o dodatkowe animacje 3d, animacje postaci, animacje komputerowe, musimy na to poświęcić kilka/kilkanaście dni dodatkowej pracy. W odniesieniu do efektu finalnego – warto rozpatrzyć taką możliwość. Mówimy o tym z perspektywy ponad 11 letniego funkcjonowania na rynku, mając spory bagaż doświadczeń.
W razie pytań wyślij zapytanie lub  zadzwoń: 50 81 78 033.